Artistas

"Nadadora" 131 x 80 cm.
Adolf Llovera
"Splash" 60 x 120 cm.
Alejandra Caballero
"L'alba a l'illa del Rey" 71 x 85 cm.
Anna Carreras
"Sa Mesquida" 80 x 120 cm.
Carol Moll
"Sa barbade" 120 x 120 cm.
Delfin Serra
"Alta arquitectura dels sentits" 97 x 195 cm.
Francesc Florit Nin
"Amb Harley per es Camí d'en Kane" 100 x 160 cm.
Ivan Triay
"Moon" 80 x 80 cm.
Jorge Fernández Alday
Quins records 120 x 120 cm.
Marc Jesus
"Molí d'es Castell" 76 x 102 cm.
Maria Torróntegui
Pontevedra
Maties Sansaloni
"Paisatge amb nuvols" 73 x 100 cm.
Paco Fiol
"Tall de sindria" 36 x 72 cm.VENDIDO
Rafael De La Rica
"S.T." 54 x 90 cm.
Toni Arcas